Пословање
Одштампај

Стратегија развоја малих и средњих предузећа

Стратегија развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској за период 2016–2020. година је документ који треба да дефинише основне стратешке циљеве, носиоце и средства за развој малих и средњих предузећа у наредном петогодишњем периоду.

 

Документ можете преузети на страници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа