Путовање
Одштампај

Правила и обавезе при преласку преко државне границе

Од плаћања увозних дажбина ослобођена је роба која је садржана у ''личном пртљагу'' путника који долази из иностранства, а која не подлијеже било каквим ограничењима или забранама, под условом да такви увози нису комерцијалног карактера.

Под појмом "лични пртљаг" подразумијева се сва роба некомерцијалног карактера за личну употребу путника или његовог домаћинства укључујући и предмете који служе путнику за вријеме путовања, под условом да се може пружити доказ да је приликом поласка путника заведен као пратећи пртљаг код компаније која га је превезла у БиХ из земље поласка.

 

Царинске олакшице уз слиједећа количинска ограничења по путнику и по дану се примјењује на:

 1. робе некомерцијалног карактера, укључујући поклоне и сувенире који се налазе у личном пртљагу путника, а чија царинска вриједност није већа од 200 КМ,
 2. производе од духана:
  • 200 цигарета или
  • 100 цигарилоса или
  • 250 грама духана,
 3. алкохолна пића:
  • 2 литре стоног вина,
  • 1 литар алкохола или жестоког пића од преко 22% вол. (или 2 литре јачег вина, пјенушца или других пића);
 4. парфеме и тоалетне воде:
  • 60 цц/мл парфема,
  • 250 цц/мл тоалетне воде.

Посебна напомена: Путници млађи од 17 година немају право да увозе робе наведене под 2 и 3 ставком.

Све информације у вези са путничким прометом, укључујући и информације о уносу ловачког и спортског оружја у БиХ, можете пронаћи на страници Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине и Граничне полиције Босне и Херцеговине.

 

Упутство о царинском поступку у путничком промету (Измјене)

Предмети за личну употребу

Списак ствари које путник привремено уноси или износи

Захтјев за привремени увоз/привремени извоз/транзит спортског и ловачког оружја и муниције