Путовање
Одштампај

Поступак царињења

Сва роба унесена у царинско подручје Босне и Херцеговине подлијеже мјерама царинског надзора и провјере од тренутка њеног уласка у царинско подручје, без обзира да ли се ради о роби која подлијеже обавези плаћања царине или не. То значи да су босанскохерцеговачки и страни држављани дужни пријавити царинском дјелатнику робу коју носе са собом приликом преласка царинске границе.
У путничком промету се примјењује поједностављени начин пријављивања робе, с тим да царински дјелатник утврђује да ли се стварно уноси роба која је и пријављена, да ли унос робе подлијеже обрачуну и плаћању увозних дажбина и овисно о томе одређује даљње поступање са робом.
Уколико за робу, коју путник уноси у приватне сврхе, није предвиђено ослобађање од плаћања увозних дажбина, на граничном пријелазу је могуће обавити обрачун и наплату увозних дажбина на скраћеној царинској пријави, осим за робу која подлијеже обавезној годишњој регистрацији, под сљедећим условима:

  • да робу особе носе са собом,
  • да вриједност робе не прелази износ од 3.000 КМ,
  • да се роба царини по јединственој царинској стопи из Закона о царинској тарифи БиХ (10%).

Путник може захтијевати да се при царињењу примјени стопа према Царинској тарифи БиХ, у ком случају се упућује на провођење редовног поступка царињења у унутрашњој царинској испостави.
Уколико путник носи са собом робу поријеклом из земље са којом БиХ има потписан Уговор о слободној трговини, по захтјеву путника се може примјенити повлаштени третман на робу, сходно одредбама уговора, с тим да вриједност робе, личног пртљага не прелази 2.400 КМ, а уколико се ради о посланим пошиљкама, вриједност не прелази 1.000 КМ.