Личне финансије
Одштампај

Куповина акција

У Републици Српској је спроведена тзв. ваучерска приватизација што је довело до тога да преко милион грађана Републике Српске посједује акције предузећа или инвестиционих фондова. Значајан број грађана је продао своје акције путем организованог тржишта које у Републици Српској постоји од 2002. године од када ради Бањалучка берза. Сви који купују и продају акције на Бањалучкој берзи, то могу урадити тако што ће изабрати једну од брокерских кућа.

 

Брокерске куће или одјељења банака су грађанима допступни у свим већим мјестима у Републици Српској.

Списак брокерских кућа

Мјеста на којим можете предати налоге

 

Основи појмови у вези куповине акција су:

Акције су власничке хартије од вриједности, које представљају удио акционара у основном капиталу акционарског друштва. Акције могу бити обичне (редовне) и приоритетне (повлашћене).

 

Акционарско друштво је друштво које оснивају домаћа или страна правна, односно физичка лица ради обављања дјелатности, чији је основни капитал утврђен и подељен на акције одређене номиналне вриједности. Збир номиналних вриједности свих акција чини основни капитал акционарског друштва. Одговорност власника акција за имовину и дугове акционарског друштва ограничена је само до износа вриједности његових акција.

 

Берза је организовано тржиште на коме се тргује стандардизованим тржишним материјалом (акције, обвезнице итд.) по унапријед утврђеним правилима. Правила берзе пружају заштиту и равноправност свих учесника на тржишту.

 

Дивиденда је дио нето добити предузећа који се расподељује акционарима. Разликујемо дивиденде исплаћене у новцу и дивиденде у акцијама.

Остале информације у вези куповине и продаје акција у републици Српској можете наћи на интернет адреси Бањалучке берзе.