Личне финансије
Одштампај

Куповина обвезница

Поред акција на Бањалучкој берзи се могу куповати и обвезнице.

Обвезнице су у правилу дугорочне (рок доспјећа им је дужи од једне године) дужничке хартије од вредности које инвеститори на тржишту купују ради остваривања прихода у виду камате, а емитенти продају ради прибављања додатних средстава за финансирање различитих пројеката. Као издаваоци ових хартија од вриједности могу се јавити држава (државне обвезнице), град (муниципиране обвезнице) или предузећа (корпоративне обвезнице). Обвезнице су изузетно атрактивне хартије од вредности јер се по основу њих, у унапријед познатим временским интервалима стиче камата, а уложена средства за куповину могу, у зависности од врсте обвезница, да буду повраћена одједном на рок доспећа или у ратама заједно са каматом.

 

Крајем августа 2009. године на Бањалучку берзу је уврштено 6 емисија обвезница Републике Српске, чија је укупна номинална вриједност 283 милиона КМ, затим обвезнице три општине (Бања Лука, Лакташи, Градишка) у укупној номиналној вриједности од 19,7 милиона КМ, обвезнице Дистрикта Брчког емитованим по основу дуга за стару девизну штедњу у вриједности од 21 милион КМ и обвезнице двије банке (НЛБ Развојна и Балкан инвестмент банка) у номиналној вриједности од 10 милиона КМ.

 

Накнадно су и друге општине у Републици Српској емитовале обвезнице са циљем прикупаљања новца. То су општине: Градишка (друга емисија), Бијељина, Брод, Источни Стари Град, Кнежево, Котор Варош,  Лопаре, Србац и Шамац.

 

Тренутно, на тржишту обвезница, се налазе и обвезнице емитоване од стране правних лица међу којима је и једно микрокредитно друштво.

 

Више о куповини обвезница