Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Дипломске студије

Јавни конкурс за додјелу стипендија за 2018. годину

 

На основу члана 16. став 6. Закона о студентском стандарду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 34/08), члана 4. а у вези са чланом 6. став (1) тачка 5) Правилника о додјели студентских стипендија (''Службени гласник Републике Српске'', број: 99/18), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је ЈАВНИ КОНКУРС дoдjeлу студeнтских стипeндиja нa првoм, другoм и трeћeм циклусу студиja зa aкaдeмску 2018/2019. гoдину.

У кaтeгoриjи успjeшних студeнaтa првoг, другoг и трeћeг циклусa бићe дoдиjeљeнo 657 стипeндиja, a у кaтeгoриjи oстaлих 309, студeнтимa сa инвaлидитeтoм 15, a студeнтимa првoг циклусa студиja сa прeбивaлиштeм у изрaзитo нeрaзвиjeним oпштинaмa 19 стипeндиja.

За категорију студената који студирају у иностранству, 70 стипендија, предвиђено је 191.000 конвертибилних марака.

Конкурс је отворен до 29.11.2018.године

 

Више о конкурсу (секција Документи)

 

Јавни конкурс за додјелу стипендија за 2017. годину

 

На основу члана 16. став 6. Закона о студентском стандарду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 34/08), члана 4. а у вези са чланом 6. став 1. тачка д) Правилника о додјели студентских стипендија (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/10, 99/12, 90/13 и 73/15), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је конкурсе за додјелу стипендија.

 

Конкурсом за додјелу стипендија у категорији успјешних студената првог, другог и трећег циклуса студија додијелиће се 730 стипендија, у категорији осталих  студената првог циклуса студија ће се додијелити 236 стипендија, студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују додатак за помоћ и његу другог лица ће се додијелити 15 сипендија, док ће се студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске додијелити 19 стипендија. За ове намјене планирано је 1.970.000 марака за студенте у Републици Српској.

 

Студенти првог, другог и трећег циклуса студија који студирају у иностранству на студијским програмима који се не изводе у Републици Српској, требају имати положене испите из претходних година студија са  просјечном оцјеном 9,00. За ове намјене планирано је 191.000 КМ.

 

Конкурси ће бити отворени до 18. децембра 2017. године.

 

Више о конкурсу (секција Документи)

 

 

Јавни конкурс за додјелу стипендија за 2015. годину

 

На основу члана 16. став 6. Закона о студентском стандарду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 34/08), члана 4. а у вези са чланом 6. став 1. тачка в) Правилника о додјели студентских стипендија (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/10, 99/12, 90/13 и 73/15), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је Јавни конкурс за додјелу стипендија за 2015. годину за сљедеће категорије:

 • студенти са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица (16 стипендија),
 • студенти првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске (18 стипендија)
 • успјешни студенти првог, другог и трећег циклуса студија (730 стипендија),
 • остали студенти првог циклуса студија (236 стипендија) и
 • студенти студија у иностранству првог, другог и трећег циклуса (70 стипендија)

 

Минималан просјек оцјена, у зависности од категорије је 7.50.

 

Више о конкурсу (секција Документи)

 

 

Стипендије у академској 2013/2014.години

 

Министарство просвјете и културе додијелиће у академској 2013/2014. години хиљаду стипендија студентима који студирају у Републици Српској и 70 стипендија студентима који студирају у иностранству.

 

У категорији успјешних студената првог, другог и трећег циклуса студија са најнижом просјечном оцјеном 8.50 биће додијељено 735 стипендија, у категорији студената првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске са најнижом просјечном оцјеном 8.00 биће додијељено 18 стипендија, у категорији осталих студената првог циклуса студија са најнижом просјечном оцјеном 7.50 биће додијељено 230 стипендија и у категорији студената са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица биће додијељено 17 стипендија.

 

Студентима из Републике Српске који студирају у иностранству – први, други и трећи циклус студија, са најнижом просјечном оцјеном 9.00 биће додијељено 70 стипендија.

 

Више о конкурсу.

 

Стипендије за хиљаду студената

Министарство просвјете и културе Републике Српске додијелиће у 2013. години хиљаду стипендија студентима високошколских установа у Републици Српској и редовним студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Федерацији БиХ на студијским програмима са Листе студијских програма за 2013. годину: ветеринарство, радиолошка техника и латински језик и римска књижевност. Планиране су и 74 стипендије студентима у иностранству а у буџету је за ове намјене планирано 2,2 милиона марака.
Додјела стипендија ће се вршити по категоријама које су: инвалиди, неразвијене општине, остали, студиј у иностранству и успјешни студенти.

 

Више о конкурсу

 

Фонд Милан Јелић: Конкурс за додјелу стипендија студентима I циклуса студија

 

Министарство науке и технологије расписује Конкурс за додјелу стипендија Фонд „Др Милан Јелић" редовним студентима I циклуса на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и на универзитетима у иностранству за школску 2011/2012 годину, и то:
укупно 110 стипендија за студенте I циклуса, од чега 75 стипендија за студенте на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и 35 стипендија за студенте који студирају на универзитетима у иностранству.


Од укупно планираног броја (75 стипендија) за студенте I циклуса који студирају на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини биће додијељено:

 • 16 стипендија студентима техничких наука,
 • 14 стипендија студентима природних наука,
 • 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,
 • 12 стипендија студентима пољопривредних наука,
 • 10 стипендија студентима друштвених наука,
 • 6 стипендија студентима хуманистичких наука и
 • 5 стипендија студентима умјетности.

Мјесечни износ стипендија редовним студентима I циклуса на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини у школској 2011/2012. години износи 400,00 (четиристотине) КМ, у складу са расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда „Др Милан Јелић".

Мјесечни износ стипендија редовним студентима I циклуса на универзитетима у иностранству у школској 2011/2012. години износи 800,00 (осамстотина) КМ, у складу са расположивим финансијским средствима у буџету Министарства науке и технологије, Фонда „Др Милан Јелић".

 

Више о конкурсу

 

 

ФОНДАЦИЈА ДР МИЛАН ЈЕЛИЋ - II, III ЦИКЛУС СТУДИЈА

Јавни конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса расписује се два пута годишње, и то у мјесецу децембру, за додјелу највише 8 стипендија студентима II циклуса, односно највише 5 стипендија студентима III циклуса.

Студенти II циклуса на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини или иностранству имају право на додјелу стипендије из средстава Фондације под општим условима:

 1. да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске;
 2. да има стално мјесто пребивалишта на територији Републике Српске;
 3. да је студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству;
 4. да у додипломским академским студијама није обновио ни једну школску годину;
 5. да је у додипломском студију имао просјечну оцјену најмање 9.50 и
 6. да нема више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног конкурса.

Студенти III циклуса на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини или иностранству имају право на додјелу стипендије из средстава Фондације (општи услови конкурса) под условима:

 1. да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,
 2. да има стално мјесто пребивалишта на територији Републике Српске,
 3. да је студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству,
 4. да му је одобрена докторска дисертација од стране универзитета (за студенте који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању БиХ) и
 5. да је у претходном циклусу студија постигао просјечну оцјену најмање 9.50 и
 6. да нема више од навршених 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса.

Детаљне информације о Конкурсу могу се пронаћи на званичној презентацији фондације др Милан Јелић 

ФОНД ПЕТАР КОЧИЋ СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА

Фонд Петар Кочић представља општинске стипендије града Бањалуке. Конкурс за ове стипендије се објављује једном годишње, а исплаћује се мјесечно, према одређеним правилницима. Све информације о фонду Петар Кочић и овим стипендијама могу се пронаћи овдје.

Напомена: Већина општина у Републици Српској даје стипендије за своје ученике и студенте, али мали број ових стипендија је објављен на интернету. Детаљне информације о општинским стипендијама могу се пронаћи у просторијама сваке општине.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА

Министарство просвјете и културе РС додијељује сваке године стипендије успјешним студентима, студентима из неразвијених општина и осталим студентима.

Све информације о стипендијама Министарства просвјете и културе, могу се пронаћи овдје.