Саобраћај и возила
Одштампај

Правилник о цијенама и накнадама

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине донио је Правилник којим се прописује цијена докумената за регистрацију возила и накнаде за коришћење регистарских таблица, начин уплате, расподјела и намјена новчаних средстава остварених издавањем ових докумената. Правилник је ступио на снагу 18.09.2009. год., а примјењује се од 28.09.2009. год.

 

Цијене образаца докумената за регистрацију возила су:

а) Потврда о власништву возила 5 КМ

б) Потврда о регистрацији 5 КМ

в) Стикер наљепница 5 КМ

 

Накнада за коришћење регистарских таблица су:

а) регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за моторна возила 20 КМ

б) регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за прикључна возила, мотоцикле и бицикле са мотором 10 КМ

в) регистарске таблице за возила дипломатских и конзуларних представништава у БиХ 30 КМ

г) регистарске таблице за привремено регистрована возила са међународном ознаком БиХ 50 КМ

д) пробне таблице са међународном ознаком БиХ 5 КМ

ђ) за изгубљене, уништене и нестале таблице за пар 40 КМ

е) за изгубљене, уништене и нестале таблице за прикључна возила, мотоцикле и бицикле са мотором, за један комад 20 КМ