Подстицаји
Одштампај

Међународна размјена студената и академског особља

На основу члана 136. став 4. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16.), члана 4. став 1) Правилника о суфинансирању међународне размјене студената и академског особља (''Службени гласник Републике Српске'', број: 25/15), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује

 

Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 

 

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 2018 године оних кандидата који размјену започињу у 2018 години, за:

  1. одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних ВШУ из Републике Српске ради студирања на ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству;
  2. одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ и/или научно- истраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству;
  3. долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих ВШУ из иностранства ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској и
  4. долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног и/или научно- истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

 

Више о конкурсу (секција Документи)