Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Потрошачи

Информисање и образовање потрошача и трговаца

 

Предмет Конкурса је расподјела средстава  из гранта за заштиту потрошача  планираних у  буџету Министарства трговине и туризма  за 2018. годину, која се додјељују удружењима потрошача за финансирање пројеката са циљем јачања заштите потрошача у Републици Српској.

 

Сврха Конкурса је подршка раду удружења потрошача, која ће кроз реализацију пројеката допринијети информисању трговаца као и подизању јавне свијести  о правима потрошача и обавезама трговаца, у складу са усвојеним Програмом за заштиту потрошача у Републици Српској за 2017.-2018. годину.

 

Расподјела  новчаних средстава ће се обавити у складу са  Правилником  о критеријумима за расподјелу финансијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача  („Службени гласник Републике Српске“, број 33/12 и 1/16 ) и овим конкурсом.

Право учешћа имају удружења која су уписана у Евиденцију удружења за заштиту потрошача која се води у Министарству трговине и туризма.

 

Пријава се доставља најкасније до 27.07.2018. године до 1530 часова

 

Укупна планирана средства за финансирање пројеката износе оквирно 58.000,00 КМ.

 

Више о конкурсу