Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Право на ортопедска и друга помагала

Осигураници Фонда здравсвеног осигурања Републике Српске имају право на ортопедска и друга помагала из следећих група:

  • протезе за горње и доње екстремитете,
  • ортопротезе,
  • ортозе за горње и доње екстремитете и спиналне ортозе,
  • ортопедске ципеле и улошци,
  • инвалидска колица, санитарне справе, остала помагала и помоћна средства,
  • очна помагала,
  • слушна помагала и помагала за омогућавање говора и
  • стоматолошка помагала.

Најчешћа питања и одговори

Ко прописује, а ко одобрава помагала?

Која помагала одобрава Комисија?

Одобрено вам је помагало, али ви хоћете да оно буде израђено од неког другог материјала, а не од оног који је прописан Правилником?

Да ли за помагала плаћате партиципацију?

Kаква су ваша права ако помагало, које сте добили, није израђено према приједлогу вашег доктора?

Колики је рок за рекламацију?

 

Одговоре на ова питања можете пронаћи овде - ОДГОВОРИ