Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Права у дому здравља

Дом здравља је здравствена установа која организује примарну здравствену заштиту по систему породичне медицине. Дом здравља обезбјеђује породичну медицину, дјечију, превентивну и општу стоматологију, хигијенско-епидемиолошку дјелатност, хитну медицинску помоћ, ампулиране лијекове и потребан санитетски материјал и лабораторијску дијагностику.

 
Дом здравља може организовати: РТГ дијагностику и амбуланте за специјалистичке консултације. При дому здравља могу да дјелују и Центар за ментално здравље и Центар за физикалну рехабилитацију.

 

Осигурана лица Фонда здравственог осигурања РС на примарном нивоу здравствене заштите имају право на лијечење, које обухвата:

 • љекарски преглед, терапију и савјетовање у оквиру откривања, спречавања или лијечења болести,
 • систематске и превентивне прегледе,
 • дијагностичке претраге (лабораторија, рентгенска снимања и ултразвучни прегледи),
 • утврнивање привремене неспособности за рад (боловање)
 • хитну медицинску помоћ,
 • лијечење у кући осигураног лица,
 • санитетски превоз,
 • рану физикалну рехабилитацију,
 • услуге центра за заштиту менталног здравља,
 • превентивну, дјечју и општу стоматологију,
 • обавезну имунизацију и хемопрофилаксу,
 • хигијенско-епидемиолошке услуге,
 • лијекове са листе лијекова амбуланти породичне медицине и домова здравља и
 • прописивање лијекова који се издају на рецепт.

 

Фонд здравственог осигурања РС