Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Ино осигурање

Право на заштиту

Осигураник, односно осигурано лице може, у складу са међународним прописима, законима и општим актима Фонда, остваривати здравствену заштиту у иностранству.
Уколико је закључен међународни споразум о здравственој заштити, до момента оспособљености за транспорт у земљу, здравствена заштита се остварује у иностранству у складу са тим споразумом. Остваривање здравствене заштите за вријеме боравка у иностранству регулисано је Правилником о коришћењу здравствене заштите у иностранству, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске , број 68/11 и 72/12.
Осигураницима, односно осигураним лицима из земаља са којима је закључен међународни споразум о здравственој заштити, обезбјеђена је здравствена заштита у мјесту боравка у Републици Српској.

Прије одласка

Уколико путујете у државе са којима је закључен међународни споразум о здравственој заштити, а здравствена заштита се користи на основу потврде о праву на коришћење здравствене заштите на терет Фонда, потребно је прије одласка у иностранство, у пословници Фонда у мјесту пребивалишта, затражити издавање одговарајуће потврде.

 

Споразуми