Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Уговорени садржаји

Примарна здравствена заштита

Право на примарну здравствену заштиту осигурана лица остварују код породичног доктора, педијатра (дјеца до 6 година),  гинеколога (жене преко 15 година), у дому здравља и у апотеци.

 

Консултативно-специјалистичка здравствена заштита

Консултативно-специјалистичку здравствену заштиту је могуће остварити код специјалиста, који су  консултанати породичном  доктору и у болницама.

 

Болничка здравствена заштита

Болничка здравствена заштита осигураним лицима је доступна у општим болницама и клиничким центрима у Републици Српској, као и изван РС (у складу са прописима Фонда)

 

Потписани уговори