Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Права

Откривање болести

Мјере превенције и раног откривања болести

Здравствено васпитање у вези са заштитом, очувањем и унапређењем здравља, стицањем знања и навика о здравом начину живота, откривању и сузбијању различитих фактора ризика, нарочито у вези са болестима зависности, ХИВ инфекцијом, раним откривањем болести и исхраном спроводи се кроз предавања (рад у великој групи), креативне радионице (рад у малој групи), појединачне савјете, изложбене едукације итд.

 

Систематски, контролни и циљани прегледи:

  • дјеце, школске омладине, студената до краја прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота,
  • жена у вези са трудноћом,
  • одраслих особа у складу са програмима превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја,
  • здравствено васпитање у вези са планирањем породице, превенцијом трудноће, контрацепцијом и хируршком стерилизацијом, тестирањем на трудноћу, тестирањем и лијечењем сексуално преносивих болести, ХИВ инфекција и хепатитиса,
  • превентивне стоматолошке и профилактичке мјере за превенцију болести уста и зуба код дјеце до навршених 15 година живота, трудница и лица која су тешко душевно или тјелесно ометена у развоју,
  • имунопрофилакса и хемопрофилакса која је обавезна према републичком програму вакцинације становништва против одређених заразних болести,
  • хигијенско - епидемиолошке и друге законом предвиђене мјере и поступке у вези са спречавањем, откривањем и лијечењем ХИВ инфекције и других заразних болести и спречавањем њиховог ширења.

 Фонд здравственог осигурања РС