Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Партиципација

Партиципација представља учешће у трошковима насталим по основу кориштења права здравственог осигурања.

Партиципација је регулисана Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту и Одлуком о партиципацији. Партиципацију не плаћају сва осигурана лица.

 

Категорије које су ослобођене плаћања партиципације