Образовање
Одштампај

Центар за образовање, васпитање и рехабилитацију слуха и говора

У Бања Луци у насељу Сунце налази се Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора .Центар је једина установа ове врсте на подручју Републике Српске и обухвата децу од предшколске доби до завршетка средње школе.

Дjелатност Центра је васпитно,образовни,и рехабилитациони процес који се реализује кроз основну,средњу школу и рехабилитацију слушања и говора дjеце и одраслих.

Oбразовање и васпитање дjеце оштећеног слуха се изводи по Наставном плану и програму за слушно оштећену дjецу , а по потреби се раде и индивидуални прилагођени програми,према њиховим могућностима.

Верботонална метода је у основи рада са дjецом оштећеног слуха ,која за циљ има развој слушања и развој орално- гласовног говора.У случају да се не може развити орално гласовни говор у раду се користе друге методе.

Поред васпитно-образовног процеса у Центру се спроводи и рехабилитација слушања и говора слушно оштећене дjеце као и дијагностиковање и корекција свих говорних поремећаја .Осим логопедских амбуланти у самом Центру а у циљу све већег обухвата особа са говорним поремећајем дjелују и логопедске амбуланте у Градишци и Источном Сарајеву које су саставни дио нашег Центра.

 

Педагошко психолошка служба и социјална служба су саставни део свих процеса у Центру .

 

Центар је од 2003.године заједно са ОРЛ Клиником укључен у програм кохлеарне имплантације.Рехабилитација дјеце из програма кохлеарне имплантације проводи се групно и индивидуално.Предоперативна рехабилитација слушања и говора проводи се у трајању до шест мјесеци ,а постоперативна рехабилитација до три године уз адекватно учешће родитеља и максималан ангажман чланова стручног тима Центра. Осавремењавање процеса и стручно усавршавање кадра кроз разна учешћа на семинарима и научно истраживачким скуповима је задатак који спроводимо континуирано.

Крајни циљ успјешне рехабилитације јесте интеграција слушно оштећене деце у чујућу средину.Интеграција слушно оштећене дјеце је могућа и оправдана.

 

Апелујемо на родитеље,да обрате пажњу на слушање и говор свог дјетета и уколико примјетите да слабије чује, да проговори знатно касније од својих вршњака, да му се говор споро и неправилно развија за његов узраст или било каква одступања, да што прије потраже савјет стручњака ,како би се дијете што раније укључило у третман и избјегли очигледне последице по психички,социјални и едукативни живот дјетета.

 

Тел: 051/214-491

Адреса: Доктора Јована Рашковића 28, Бања Лука