Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Образовање
Одштампај

Возачки испити

Полагање испита за возача моторних возила врши се у организацији Завода за образовање одраслих, а у складу са одредбама Правилника о начину и условима организовања испита за возача моторних возила („Службени гласник БиХ“, број 46/12).

 

Испит за возача моторног возила полаже се у Испитном ценру за полагање возачких испита из сљедећих области:

a) прве помоћи,

б) прописа о безбједности саобраћаја на путевима, са основама познавања моторних и прикључних возила,

ц) управљања моторним возилом.

 

Приликом подношења пријаве за полагање испита, кандидати уз пријаву прилажу:

a) копију личне карте уз обавезан увид у личну карту кандидата,

б) увјерење о здраственој способности за управљање моторним возилом које не смије бити старије од годину дана,

в) потврду ауто-школе о завршеном оспособљавању из познавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима,

г) потврду ауто-школе о завршеном оспособљавању из управљања моторним возилом,

д) потврду о завршеном оспособљавању из пружања прве помоћи,

ђ) доказ о плаћеним трошковима за полагање испита,

е) овјерену фотокопију возачке дозволе за категорију коју посједује или увјерење о положеном возачком испиту.

 

Страни држављани који имају одобрен боравак не краћи од шест мјесеци уз претходно наведене документе прилажу и доказ о одобреном боравку.

 

Све информације које се тичу полагања возачког испита, Закона о безбједности саобраћаја и правилнике који регулишу ову област можете погледати на интернет презентацији Завода за образовање одраслих.