Спорт
Одштампај

Упутство за регистрацију спортских клубова

Да би спортска организација или друга организација у области спорта поднијела захтјев за упис у Регистар спортских организација и других организација у области Министарства за породицу, омладину и спорт и самим тим стекла право обављања спортских активности и дјелатности мора извршити сљедеће кораке:

 

I - Услови

Прије уписа у судски регистар спортска организација мора поднијети захтјев Министарству за издавање рјешење о испуњености услова за обављање спортских ативности и дјелатности у складу са одредбама члана 77. Закона о спорту Републике Српске

 

Потребни услови за издавање рјешења су:

  • писмени захтјев,
  • доказ о обезбјеђивању одговарајућег простора или објекта (уговор, потврда, и сл),
  • одговарајућа опрему и стручни кадар и
  • обезбјеђени простор или објекат испуњава услове у погледу безбједности спортиста при бављењу спортским активностима.

 

II - Добијање рјешења

По добијању Рјешења о испуњености услова, спортска организација треба да се упише у регистар који води Основни суд у сједишту Окружног суда на чијем подручју спортска организација има сједиште како би стекла својство правног лица.

 

Упутство за регистрацију спортских клубова