Омладина
Одштампај

Облици удруживања

Омладинске организације се могу удруживати на различитим принципима (територијални, струковни, интересни и друго), у складу са законом.

Омладинске организације могу да дјелују на територији једне или више општина, односно градова или на читавој територији Републике.

Најмање десет омладинских организација могу се удружити у савез, (унију и сл.) који је организован да дјелује на читавој територији Републике (у даљем тексту: републичке омладинске организације).

Омладинска организација која није настала удруживањем, на начин горе описан, може бити републичка омладинска организација, под условом да активно дјелује и реализује редовне годишње програме и активности у најмање десет општина Републике.

Републичка омладинска организација дужна је да Секретаријату редовно доставља доказе о свом раду и реализованим активностима.

Доказ, из предходног става, чине годишњи извјештаји о раду и потврда о том раду издата од надлежних органа општине или града у којој омладинска организација обавља активности и дјелатности.

Уколико омладинска организација не достави доказе из претходног става овог члана, губи статус републичке омладинске организације.

 

Омладински савјет Републике Српске 

Омладинска политика Републике Српске од 2016. до 2020. године