Запошљавање
Одштампај

Здравствено осигурање незапослених лица

Према Закону о здравственом осигурању Републике Српске, обавезно осигурана лица су између осталог:

  • незапослена лица која док су редовно пријављена Републичком заводу за запошљавање уколико не примају материјално обезбијеђење,
  • ванредни студенти док су редовно пријављени Заводу за запошљавање,
  • запослени за чијим је радом престала потреба док остварују накнаду према прописима о радним односима,
  • незапослена лица за вријеме преквалификације или доквалификације на коју их је упутио Завод з азапошљавање.

Обвезник уплате доприноса за здравствено осигурање у овим случајевима је Завод за запошљавање