Запошљавање
Одштампај

Питања за послодавца

Разговор с послодавцем би требао бити двосмјерна комуникација; питања постављена тoком интервјуа имају сврху појаснити у којој сте мјери Ви одговарајућа особа за одређени посао, али и колико понуђени посао одговара Вама.  То значи да тoком интервјуа и ви послодавцу можете постављати нека питања, тражити појашњења и сл. Често ће Вам на крају разговора послодавац дати прилику да га питате оно што вас још занима.


Питањима која ћете поставити за вријеме или на крају интервјуа можете отклонити неке нејасноће, али и послати поруку о важности коју придајете разговору.


Припремите унапријед 5-6 питања која ћете поставити. Можда ћете на нека од њих одговор добити тoком разговора. На крају поставите питања о којима није било ријечи тoком интервјуа.
Поставите уопштена питања о предузећу и радном мјесту за које сте се пријавили, а не она која се односе искључиво на Вашу добит плату, кориштење слободних дана и сл.


Примјери питања која можете поставити током интервјуа:

  • Како изгледа типичан дан на овом послу?
  • Која су Ваша очекивања од мене?
  • Како изгледа дневни распоред активности?
  • Шта је из Вашег искуства најтежи дио посла?
  • Када очекујете да ћете донијети коначну одлуку о избору?