Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Рударство и геологија

Полагање стручних испита из области рударства и геологије 

Министарство индустрије, енергетике и рударства на основу Законa о рударству, Закона о геолошким истраживањима, Правилника о полагању стручног испита запослених на одређеним пословима у области рударства (Службени гласник Републике Српске , број 10/96) и Правилника о начину и програму полагања стручног испита радника који раде на пословима геолошких истраживања (Службени лист БиХ , број 12/81), издаје:

  • Увјерења о положеном стручном испиту за обављање послова у области рударства
  • Увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова у области геолошких истраживања

Комисија за полагање стручних испита засједа у редовним роковима и по потреби, у ван радном времену, и то у фебруару, јуну, септембру и новембру. Сједиште Комисије је у Министарству индустрије, енергетике и рудаства Бања Лука, а Комисија може засједати и у другом мјесту уз писмено одобрење министра, а на приједлог предсједника комисије. 

 

Додатне информације могу се добити на e-mail : b.adamovic@mier.vladars.net

 

Закон о рударству РС 

Закон о геолошким истраживањима

Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима

Министарство индустрије, енергетике и рударства