Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Пројектовање

Ова област у Републици Српској регулисана је Законом о уређењу простора и подзаконским актима, донесеним на основу овог закона, конкретно, Правилником о поступку и начину стицања овлашћења за израду просторно планске документације, техничке документације и грађења објеката .

 

Закон о уређењу простора и грађењу

Закон о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу