Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Термодинамика

Обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском

На основу Закона о гасу и Правилника о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском  (Службени гласник Републике Српскe, број 104/07), правни субјекти могу поднијети захтјев за одобрење обављања дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском.

Захтјеви се подносе Министарству индустрије, енергетике и рударства у Влади РС.

 

Прије него поднесете захтијев преузмите (са страница министарства) следеће документе :

Захтјеви се могу доставити и поштом.

 

Правилници

 

Преглед издатих рјешења

Преглед издатих рјешења за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском

 

Додатне информације, питања и сугестије на е-маил-а: s.petkovic@mier.vladars.net

 

Министарство индустрије, енергетике и рударства

Закон о гасу 

Закон о измјенама и допунама Закона о гасу