Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Саобраћај

Лиценце за превознике  

  • лиценца А за превоз лица унутар Босне и Херцеговине,
  • лиценца Б за превоз лица на територији јединице локалне самоуправе,
  • лиценца Ц за превоз ствари унутар Босне и Херцеговине,
  • лиценца Д за такси превоз и
  • лиценца Е за превоз за властите потребе.

Лиценцу А издаје Министарство саобраћаја и веза РС, а остале лиценце издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.Одговарајуће лиценце за превоз лица и ствари у међународном друмском саобраћају издате од Министарства комуникација и транспорта БиХ замјењују лиценце А и Ц.

 

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске

Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске