Култура
Одштампај

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске, или скраћено CБССРС, намијењена је општем образовању, информисању и задовољавању културних потреба слијепих и слабовидих лица, као и развоју и унапређењу библиотечке дјелатности у Републици Српској.

 

Библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске у Бањој Луци отпочела је своју дјелатност у оквиру Савеза слијепих Републике Српске 1997. године. Статус јавне установе у области културе добила је 2006. године, када је званично и основана. Званично је регистрована 17.07.2007. године.

 

У Републици Српској живи преко двије хиљаде слијепих и слабовидих особа, које полазећи од тога да су "сви људи по природном праву једнаки" теже пуном и ефективном учешћу и укључености у друштво, равноправности  и остварењу својих права.

 

Значај ове јавне установе - институције у области културе за РС и БиХ огледа се у више сегмената, а посебно у чињеници да се слијепим и слабовидим лицима пружа могућност приступа информацијама и комуникација у техникама прилагођеним потребама слијепих лица. Према Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом, тежи се стварању једнаких могућности приступа информацијама и комуникацији, а управо дјеловањем ове институције културе приближавамо се међународним стандардима.

 

У библиотеци се штампају уџбеници и приручници на брајевом писму и уједно снимају књиге у аудио техници како за потребе школовања слијепих и слабовидих лица у  РС и БиХ, тако и остала књижевна дјела за читалачку популацију у техници која им је доступна.

 

Више о библиотеци