Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Култура
Одштампај

Издавачка дјелатност

Суфинансирање издавачке дјелатности

Министарство просвјете и културе ће учествовати у суфинансирању публикација домаћих аутора из области културе и умјетности, и то:

1. Издавање књига:

1.1. Нове публикације:

  1. Дјела домаће књижевности и публицистике;
  2. Преводи дјела која представљају општа културна достигнућа у области књижевности;
  3. Преводи књижевних дјела домаћих писаца на друге језике;
  4. Сабрана дјела домаћих аутора.

1.2. Прва књига:

  1. Подршка издавању књига додјељује се ауторским пјесничким, прозним и књижевно-есејистичким дјелима високог умјетничког квалитета и естетских вриједности.

2. Издавање часописа:

  1. Часописи из области културе и умјетности: струковни - посвећени одређеном сегменту културно-умјетничке дјелатности, или књижевни часописи високих естетских умјетничких вриједности.
  2. Подршка издавању часописа је усмјерена на садржајно профилисане и актуалне часописе који имају опште признато значење. При томе се у обзир узимају сљедећи елементи: програмска профилираност, континуираност излажења, актуелност, селективност и критичност, концепцијска уједначеност, ликовно-графичко обликовање.
  3. Предност имају часописи који својом програмском оријентацијом одговарају основним критеријумима.