Социјална заштита
Одштампај

Мјере и облици заштите

 • покушај мирења брачних супружника,
 • приједлог о заштити, васпитању, издржавању заједничке дјеце и повјеравање дјеце,
 • приједлог о повјеравању дјеце из ванбрачних заједница,
 • уређивање начина одржавања личних односа између дјетета и родитеља  са којим дијете не живи,
 • психосоцијална подршка лицима која су жртве насиља у породици,
 • одређивање старатељства,
 • усвојење,
 • процјена породичних и социо-економских услова,
 • праћење и рад дјецом и младима проблематичног понашања (субделинквенти, делинквенти, различити феномени неприлагођеног социјалног понашања) и друге социопатолошке појаве-проституција, просјачење, скитња, бјежање из школе, алкохолизам и наркоманија,
 • подршка родитељима дјеце са посебним потребама,
 • издавање увјерења и друге документације корисницима.

Поступак за остваривање заштите:

 • личним подношењем захтјева у Центру за социјални рад,
 • по службеној дужности и
 • на захтјев сродника.