Закон и ред
Одштампај

Стицање држављанства усвајањем

Дијете младе од 18 година које има страно држављанство или је без држављанства и које је потпуно усвојио држављанин Републике Српске, стиче држављанство Републике Српске. Ако је један од усвојитеља држављанин Републике Српске, а други је држављанин Федерације Босне и Херцеговине, дијете стиче држављанство Републике Српске ако су оба усвојитеља сагласна, односно, уколико нису сагласни, а дијете је рођено или има пребивалиште на територији Републике Српске, или, уколико дијете нема пребивалиште на територији Републике Српске, ако је усвојитељ који је пријавио дијете држављанин Републике Српске.

 

Закон о држављанству РС