Закон и ред
Одштампај

Стицање држављанства рођењем на триторији РС

Дијете рођено на територији Републике Српске, чији родитељи у вријеме рођења дјетета имају држављанство Федерације БиХ, стиче државанство Републике Српске уколико су родитељи дјетета с тим сагласни.

Дијете које је рођено или нађено на територији Републике Српске, а чија су оба родитеља непозната или непознатог држављанства или су без држављанства, или ако је дијете без држављанства, стиче држављанство Републике Српске.

Дијетету из претходног става престаје држављанство Републике Српске ако до навршене 14 године живота стекне порјеклом држављанство неке друге државе или Федерације Босне и Херцеговине.

 

Закон о држављанству РС