Закон и ред
Одштампај

Стицање држављанства поријеклом

Дијете стиче држављанство Републике Српске поријеклом:

  • чија оба родитеља у тренутку рођења дјетета имају држављанство Републике Српске, без обзира на његово мјесто рођења,
  • чији је један родитељ био држављанин Републике Српске у тренутку рођења дјетета и дијете је рођено на територији Републике Српске и
  • чији је један родитељ био држављанин Републике Српске у тренутку рођења дјетета, а дијете је рођено у иностранству, ако би оно иначе било без држављанства.

 

Дијете рођено у Федерацији Босне и Херцеговине или иностранству чији један родитељ у тренутку рођења дјетета има држављанство Републике Српске, а чији други родитељ нема држављанство Републике Српске, односно Федерације Босне и Херцеговине, стиче држављанство Републике Српске ако до навршене 23 године живота буде пријављено ради уписа као држављанин Републике Српске надлежном органу Републике Српске, односно дипломатско-конзуларном представништву Босне и Херцеговине у иностранству.

 

Дијете које стиче држављанство Републике Српске по одредбама чл. 6. и 7. Закона сматра се држављанином Републике Српске од рођења.

 

Ако један од родитеља дјетета из члана 6. Закона има држављанство Републике Српске, а други има држављанство Федерације Босне и Херцеговине, дијете стиче држављанство Републике Српске:

  • ако је рођено на територији Републике Српске или
  • ако је рођено у иностранству:
    • уколико су родитељи сагласни или
    • уколико родитељи нису сагласни, ако родитељ који је поднио пријаву надлежном органу Републике Српске, односно дипломатско-конзуларном представништву Босне и Херцеговине у иностранству ради уписа дјетета у матичну књигу има држављанство Републике Српске.

 

Дијете рођено у иностранству, чији родитељи у тренутку рођења дјетета имају држављанство Федерације Босне и Херцеговине и пребивалиште на територији Републике Српске, стиче држављанство Републике Српске уколико су родитељи дјетета с тим сагласни.

 

Дијете рођено у иностранству, чији један родитељ у тренутку рођења дјетета има држављанство Федерације Босне и Херцеговине и пребивалиште на територији Републике Српске, а други родитељ нема држављанство Републике Српске, односно Федерације Босне и Херцеговине, а има одобрен привремени боравак на територији Републике Српске, стиче држављанство Републике Српске уколико су родитељи дјетета с тим сагласни.

 

Закон о држављанству Републике Српске