Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Закон и ред
Одштампај

Престанак држављанства

Држављанство Републике Српске престаје:

 1. отпустом,
 2. одрицањем,
 3. одузимањем,
 4. међународним споразумом.

 

Престанак држављанства отпустом

Држављанину Републике Српске који живи на територији Републике Српске може бити одобрен отпуст из држављанства Републике Српске на основу захтјева за отпуст, уз одговарајуће приложене документе којима доказује:

 • да је напунио 18 година живота или да је навршењем 16 година живота стекао пословну способност еманципацијом,
 • да је измирио све доприносе, порезе и друге законске обавезе према физичким и правним лицима за које постоји извршна исправа,
 • да је измирио обавезе из социјалног осигурања и радног односа,
 • да је измирио имовинско-правне обавезе из брачних и родитељских односа према лицима која имају пребивалиште на територији Републике Српске,
 • да се против њега у Републици Српској не води кривични поступак за кривична дјела у складу са Кривичним законом Републике Српске или, ако је осуђен на казну затвора у Републици Српској, да је ту казну издржао и
 • да је стекао или му је гарантовано држављанство друге државе.

 

Рјешење о отпусту може се поништити на захтјев лица које није стекло држављанство државе која му је издала гаранцију за стицање држављанства.

 

Престанак држављанства одрицањем

Држављанин који је напунио 18 година живота, има пребивалиште у иностранству и стекао је или му је гарантовано држављанство друге државе, има право да се одрекне држављанства Републике Српске.

 

Лицу престаје држављанство Републике Српске на основу одрицања након што надлежни орган утврди да су испуњени услови прописани чланом 23, ставом 1. и достави му рјешење о томе. 

 

Престанак држављанства одузимањем

Држављанство Републике Српске може бити одузето у сљедећим случајевима:

 • ако је држављанство стечено помоћу преваре, лажних информација или скривањем било које релевантне чињенице која се може односити на подносиоца захтjева,
 • ако држављанин Републике Српске врши добровољно службу у страним војним снагама упркос правној забрани такве службе,
 • ако је држављанство Републике Српске стечено након ступања на снагу овог закона, а нису испуњени услови из чл. 11, 12, 13, 15, 16. и 28. овог закона.

 

Датум престанка држављанства

Држављанство престаје даном достављања рјешења о престанку држављанства Републике Српске лицу на које се рјешење односи.

 

Ако пребивалиште таквог лица није познато или не може бити утврђено, држављанство Републике Српске престаје даном објављивања рјешења у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

Закон о држављанству Републике Српске