Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Закон и ред
Одштампај

Регистрација оружја

Набавка оружја

Грађани могу регистровати следеће оружје стандардних калибара:

1.    Пиштољ

2.    Револвер

3.    Ловачку пушку

4.    Ловачки карабин

5.    Малокалибарску пушку

6.    Ваздушну пушку

7.    Оружје са тетивом (самострел, лук са стријелом).

 

За издавање одобрења за набавку оружја потребно је приложити следеће документе:

1.    Захтјев за издавање одобрења за набавку оружја

2.    Фотокопију личне карте

3.    Увјерење да се против подносиоца захтјева не води кривични поступак

4.    Увјерење да против подносиоца није покренут прекршајни поступак

5.    Увјерење овлаштене организације да је обучен за руковање ватреним оружјем

6.    Увјерење овлаштене здравствене установе о здравственој способности за држање и ношење оружја које важи шест мјесеци од дана издавања

7.    Доказ о уплаћеној такси у износу од 30,00 КМ

 

За набавку ловачког оружја поред наведених докумената потребно је приложити и:

1.    Увјерење о положеном ловачком испиту

2.    Увјерење о чланству у ловачком удружењу

 

Рок за замјену оружаног листа, односно издавње  је 31. децембар 2018.године.

   

Закон о оружју и муницији

Закон о измјенама Закона о оружју и мунуицији