Закон и ред
Одштампај

Одјељење за информациону безбједност (ОИБ)

Одјељење за информациону безбједност (ОИБ), као посебна организациона јединица Агенције за информационо друштво Републике Српске (АИДРС) почело је са радом 1. јуна 2015. године.

 

Одјељење је установљено Законом о информационој безбједности ("Службени гласник Републике Српске", број 70/11) са примарним задатком координације превенције и заштите од рачунарских безбједносних инцидената, те стручним надзором над спровођењем мјера и стандарда информационе безбједности у Републици Српској.

 

Одјељење уједно врши функцију националног CERT-a (енг. Computer Emergency Response Team) Републике Српске, кроз сљедеће активности:

  • Проактивне мјере заштите кибернетичке инфраструктуре Републике Српске (IP адресни простор пружалаца услуга интернет приступа са сједиштем у Републици Српској, јавна комуникациона инфраструктура, академска и истраживачка мрежа SARNET, информациони системи јавних органа и других правних и физичких лица која остварују приступ и поступају са електронским подацима у власништву Републике)
  • Реактивне мјере заштите и превенције рачунарских безбједносних инцидената (комуникација и обавјештења о безбједносним инцидентима, техничка анализа пријављених и откривених инцидената, пријава случајева за које постоји осована сумња о почињењу кривичног дјела из области високотехнолошког криминалитета и сарадња са Министарством унутрашњих послова Републике Српске)
  • Размјена повјерљивих и јавних информација о рачунарским безбједносним инцидентима и софтверским и хардверским рањивостима са другим CERT-овима и чланство у међународним организацијама које се баве питањем информационе безбједности

ОИБ - CERT RS је први (и за сада једини) орган ове врсте у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

ОИБ - CERT RS у свом раду тијесно сарађује са надлежним службама Министарства унутрашњих послова РС, првенствено Одјељењем за спречавање високотехнолошког криминалитета.

 

Пријава рачунарског безбједносног инцидента 

Одјељење за информациону безбједност (ОИБ)