Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Финансије
Одштампај

Индиректни порези

Индиректни порези су они који се плаћају приликом трошења прихода и дохотка. Њима се, за разлику од директних пореза, опорезује промет односно трошење добара, тако да они не опорезују непосредно извор из којег се плаћају.

 

Таксе

Посебна републичка такса

Посебним републичким таксама опорезује се просто постојање неког предузећа или обављање одређене дјелатности.

 

Прописи о таксама

 

Комуналне таксе

Комуналним таксама опорезује се кориштење јавних добара којима газдује држава.

Закон о комуналним таксама

 

Акцизе

Акцизе представљају посебан облик пореза на промет којим се, за разлику од ПДВ-а, опорезује промет мањег броја тачно одређених производа.

Предмет опорезивања код акциза је промет:

 • деривата нафте;

 • дуванских прерађевина;

 • безалкохолних пића;

 • алкохола и алкохолних пића;

 • пива и вина;

 • кафе.

   

  Закон о акцизама БиХ

   

  Царине

   Царина је новчана вриједност која се наплаћује на робу или услуге при прелазу државне границе.

  Обвезник плаћања царине је лице, правно или физичко, које увози производе на царинско подручје Босне и Херцеговине.

   

  Закон о царинској политици БиХ

   

   

  Порез на додату вриједност

  Порез на додату вриједност (ПДВ) представља свефазни нето порез који се обрачунава у свакој фази производно-прометног циклуса, али само на износ вриједности додате у тој фази.

  Порески обвезник је свако лице које самостално обавља привредну дјелатност и које је у претходној години остварило, или је вјероватно да ће остварити опорезиви промет добара или услуга већи од 50.000,00 КМ.
  Лица која не остварују опорезиви промет у поменутом износу, нису дужна да се региструју као обвезници ПДВ-а, али то могу да учине добробољно.

  Пореска стопа ПДВ-а у БиХ износи 17%.
  На извоз добара се примјењује нулта пореска стопа.

   

   

  Поврат ПДВ-а

  Уколико је износ улазног пореза, у обрачунском периоду, већи од износа излазног пореза, порески обвезник има право на поврат разлике, или да му се та разлика призна као порески кредит.
  Улазни ПДВ је порез који је од пореског обвезника наплатио добављач, обвезник ПДВ-а.
  Излазни ПДВ је порез који порески обвезник наплати од клијената за своје производе или услуге.

   

  Закон о порезу на додату вриједност