Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Финансије
Одштампај

Директни порези

Директни порези нападају непосредно приход, доходак или имовину из којих се плаћају, дакле сам извор.

 

Директне порезе дијелимо на:

  • порез на имовину
  • порез на доходак
  • порез на добит

 

Порез на имовину  

Порези на имовину обухватају порез на непокретности, порез на насљеђе и поклон и порез на пренос непокретности и права.

Закон о порезу на непокретности

 

Порез на доходак

Порез на доходак грађана плаћају физичка лица која остварују доходак. Порез на доходак грађана плаћа се на нето приходе из свих извора, изузев прихода који су изузети Законом о порезу на доходак грађана.

Закон о порезу на доходак грађана 

 

Порез на добит

Порез на добит плаћају правна лица на добит коју остваре продајом производа и услуга на тржишту, а која је утврђена у пореском билансу.

Закон о порезу на добит