Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Извоз-увоз
Одштампај

РС надлежност

Унапређење економских односа са иностранством у надлежности је Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Владе Републике Српске. 

 

Поред тога ово министраство врши управне и друге стручне послове који се односе на:

  • припрему и праћење (мониторинг) страних улагања,
  • координацију инвестиционих захтјева кроз дефинисање,
  • промоцију и реализацију конкретних програма и пројеката,
  • координацију привредних активности у иностранству, основе за вршење промета роба и услуга са иностранством, програмирање и развој дугорочне и спољнотрговинске размјене, припремање, закључивање и извршавање међународних трговинских и робних споразума,
  • организацију рада економских представништава у иностранству мјешовитих комитета представника Републике Српске и других тијела за привредну, научно-техничку и другу сарадњу са иностранством;
  • пословање субјеката који обављају привредну дјелатност у иностранству,
  • послове у вези са сукцесијом бивше СФРЈ и заштитом интереса привредних субјеката из Републике Српске,
  • праћење и координација активности, које су обавеза РС, на испуњењу захтјева за укључивање у европске интеграционе токове кроз успоставу јединственог економског простора са крајњим циљем пуноправног чланства Босне и Херцеговине у Европској унији,
  • координацију активности на побољшању пословног окружења за прилив страних улагања, промоцији потенцијала Републике Српске у иностранству у сарадњи са Агенцијом за промоцију страних улагања БиХ,
  • пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу потписало је споразуме о сарадњи са бројним регијама, областима, провицијама као и установама. Више о споразумима можете сазнати на линку испод.

Протоколи о сарадњи