Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Извоз-увоз
Одштампај

Промоција извоза

За промоцију извоза Босне и Херцеговине задужена је Агенција за промоцију извоза која дјелује у оквиру Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине, а основана је у марту 2008. године с циљем јачања капацитета БиХ на пољу промоције извоза.

Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине

У ери опште глобализације и транзиције, приступање Босне и Херцеговине Европској унији се сматра стратешким приоритетом.

У том смислу, главни циљеви су: повећање производње и извоза, интензивирање процеса приватизације, континуирана реконструкција привредних субјеката и увођење европских и свјетских стандарда у пословне системе.

У реализацији ових циљева значајну улогу има и Спољнотрговинска/Вањскотрговинска комора БиХ као модерна, професионална институција која заступа и промовише привредне интересе у земљи и иностранству.

Комора представља поуздан извор информација, гдје се на једном мјесту, како домаћим тако и иностраним партнерима, пружа велики број услуга (пословне и тржишне информације, информације о прописима и законима, савјетодавне услуге, промотивне активности, базе података итд).

Спољнотрговинска/Вањскотрговинска комора БиХ је чланица многобројних међународних асоцијација (Еurochambers, International Chamber of Commerc-ICC, ABC, FIATA, IRU, SECI, GS1) што јој омогућава да успјешно учествује у разноврсним пројектима у циљу јачања и унапређења регионалне и међународне пословне сарадње.

Спољнотрговинска комора БиХ