Извоз-увоз
Одштампај

Министарство спољне трговине и економских односа БиХ

Министарство спољне трговине и економских односа Вијећа министар БиХ надлежно је за:

 • спољнотрговинску политику и царинско-тарифну политику БиХ,
 • припремање уговора, споразума и других аката из области економских односа и трговине са другим државама,
 • припремање билатералних и мултилатералних споразума и других аката везано за обнову и реконструкцију БиХ,
 • односе са међународним организацијама и институцијама из области спољне трговине и економских односа,
 • припрему и израду макроекономских односа стратешких докумената из области економских односа,
 • пословно окружење, јединствен економски простор,
 • развој и промоцију предузетништва,
 • контролу промета роба и услуга који имају посебан режим у промету односа у извозу и увозу,
 • заштиту потрошача,
 • конкуренцију,
 • координацију међународне економске помоћи БиХ изузев дијела који се односи на помоћ Европске уније,
 • ветеринарство.

Министарство је надлежно и за обављање послова и задатака из надлежности БиХ који се односе на дефинисање политике, основних принципа, коориднирање дјелатности и усклађивање планова ентитетских тијела власти и институција на међународном плану у подручјима:

 • пољопривреде,
 • енергетике,
 • заштита околине, развој и кориштење природних ресурса,
 • туризма.

У саставу овог министарства као управна организација је Уред за ветеринарство БиХ.

 

Закони и подзаконски акти

Споразуми