Извоз-увоз
Одштампај

Робе ослобођене плаћања увозних дажбина

Поред робе која је садржана у личном пртљагу путника, прописано је да се под одређеним условима одобрава ослобађање од плаћања увозних дажбина у сљедећим случајевима:

 • Лична имовина физичких лица које своје мјесто боравка премјештају из стране земље у БиХ

 • Лична имовина стечена насљедством

 • Предмети домaћинства за опремање секундарног боравишта

 • Средства за производњу и друга опрема увезена у сврху пријеноса послова из треће земље у БиХ

 • Производи које пољопривредници из БиХ добију на посједима смјештеним у страној земљи

 • Сјемена, ђубрива и производи за обраду земљишта које увозе пољопривредници у страним земљама за кориштење на посједима која граниче са тим земљама

 • Жртве несрећа

 • Роба за добротворне или хуманитарне организације

 • Роба намијењена за потребе слијепих лица

 • Роба намијењена за потребе других хендикепираних лица

 • Путнички аутомобили које увозе инвалидна лица

 • Предмети незнатне вриједности који се повремено примају у писмима и поштанским пакетима

 • Разни документи и предмети

 • Узорци робе занемарљиве вриједности

 • Пошиљке које се шаљу организацијама и које штите ауторска права или права индустријског и комерцијалног патента

 • Роба која се увози у сврху претрага, анализе или тестирања

 • Почасна одликовања, награде и дарови

 • Образовни, научни и културолошки материјали, научни инструменти и апарати

 • Лабораторијске животиње и биолошке и кемијске материје намијењене за истраживање

 • Терапеутске супстанце људског поријекла и реагенси за одређивање крвних група и типова ткива

 • Фармацеутски производи који се користе на међународним спортским манифестацијама

 • Лијекови за личну употребу

 • Роба која се увози поводом вјенчања

 • Школски материјал

 • Ковчези са тијелима и урне са пепелом преминулих лица и украсни предмети који их прате
 • Међународне конвенције и уговори

 

Све додатне информације, укључујући одлуке и легислативу можете пронаћи и преузети овдје.