Избјегла и расељена лица
Одштампај

Подстицаји

Јавни позив за додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним лицима у Босни и Херцеговини и повратницима у Републику Српску и ФБиХ

 

Помоћ у обнови и реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка додјељује се у оквиру имплементације пројеката помоћи у изградњи, доградњи и санацији стамбених објеката по принципу „кључ у руке“ и пројеката додјеле грађевинско-занатског материјала и стимулативних новчаних средстава.

Имплементатор пројеката је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске.

 

Општи критеријуми за утврђивање потенцијалних корисника помоћи за изградњу и санацију стамбених јединица су елиминаторни и обавезујући за све кориснике:

 1. Корисник помоћи је избјеглица из БиХ, расељена особа у БиХ или повратник;
 2. Корисник помоћи је исказао намјеру за повратком;
 3. Утврђен статус власништва или станарско право над стамбеном јединицом која је предмет реконструкције;
 4. Корисник помоћи је на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције;
 5. Стамбена јединица корисника помоћи која је предмет реконструкције, сматра се неусловном за становање у складу са стандардима о минимуму стамбених услова;
 6. Корисник помоћи/носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства од 1991. године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање, у складу са стандардима о минимуму стамбених услова;
 7. Корисник помоћи није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи стандардео минимуму стамбених услова.

 

Више о конкурсу, Образац пријаве

 

 

Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи из програма одрживог повратка

 

Предмет јавног огласа је помоћ:

 1. Пројектима у занатству и пољопривреди,
 2. Обнови вјерских објеката,
 3. Обнови инфраструктурних, друштвених и других јавних објеката

 

Пријаву на Јавни оглас могу поднијети:

 • Физичка лица-повратници у Републику Српску, повратници у ФБиХ и интерно расељена лица у РС
 • Правна лица

 

Пријаве се подносе појединачно за сваки вид помоћи из Јавног огласа, а један подносилац пријаве може аплицирати само за једну врсту помоћи.

Све нереализоване, а благовремене и потпуне пријаве за помоћ у одрживом повратку достављене по истом огласу из 2014. године биће равноправно разматране са пријавама достављеним по овом огласу.

 

Више о конкурсу, Образац пријаве 

 

 

Јавни оглас за подношење захтјева на име помоћи рада удружења која се баве питањима расељених лица, повратника и избјеглица

 

Додјела средстава вршиће се:

 1. Републичким удружењима избјеглица, расељених лица и повратника
 2. Регионалним удружењима избјеглица, расељених лица и повратника

 

Средства се могу користити за помоћ у функционисању удружења и за плаћање основних материјалних трошкова (плаћање закупа просторија, телефона, електричне енергије и др.).

 

Више о конкурсу