Рад и радни однос
Одштампај

Уговор о обављању привремених и повремених послова

За обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 90 радних дана у календарској години и да не представљају послове за које се закључује уговор о раду, послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са:

  1. незапосленим лицем;
  2. радником који ради непуно радно вријеме - до пуног радног времена;
  3. чланом омладинске или студентске задруге, у складу са посебним прописима;
  4. корисником старосне пензије.

Уговор се закључује у писаном облику.

 

Закон о раду

Закон о измјенама и допунама Закона о раду