Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Упис у матичну књигу умрлих

Како и гдје

Пријавилац чињенице смрти обраћа се усменим захтјевом матичару матичног подручја на коме је мјесто гдје је смрт наступила. Чињеница смрти мора се надлежном матичару пријавити прије сахране, а најкасније у року од три дана од дана смрти, односно од дана наласка леша умрлог лица. Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице, односно чланови домаћинства са којима је умрли живио.Уколико њих нема, чињеницу смрти дужно је пријавити лице које је прво за смрт сазнало.

Неопходни документи

Пријавилац је дужан приложити оригиналну потврду о смрти, коју је за умрло лице, издала здравствена установа или доктор медицине те доказ о идентитету умрле особе: лична карта умрлог, Извод из Матичне књиге рођених, Извод из Матичне књиге вјенчаних, здравствена књижица и сл.

Ако је смрт држављанина БиХ и РС наступила у иностранству, потребно је донијети оригинални извод из Матичне књиге умрлих (интернационални) иностраног органа и увјерење о посљедњем пребивалишту умрлог. Послије извршеног уписа издају се изводи из МКУ и попуњава смртовница за оставински поступак. 

Таксе и накнаде

За предметне управне радње не плаћа се административна такса, а пријавилац је обавезан приложити матичару најмање 3 обрасца извода из МКУ.

 

Закон о матичним књигама

Закон о измјенма и допунама Закона о матичним књигама