Породица
Одштампај

Права и обавезе у браку

Лична права и дужности брачних супружника:
  • Брачни супружници су равноправни у браку.
  • Брачни супружници су дужни да се узајамно поштују и помажу.
  • Брачни супружници споразумно одређују мјесто становања.
  • Брачни супружници споразумно одлучују о подизању заједничке дјеце и о томе како ће уредити односе и обављати послове који се тичу брачне, односно породичне заједнице.
  • Брачни супружници могу се споразумјети да им презиме буде презиме једног од њих, а могу и задржати сваки своје презиме.
  • Сваки брачни супружник може свом презимену додати презиме свог брачног супружника.
  • Брачни супружници су дужни да се приликом закључења брака изјасне о свом презимену.
  • Изјаве брачних супружника о њиховом презимену уписаће се у матичну књигу вјенчаних .
  • Ако брачни супружници немају исто презиме, споразумно ће одредити презиме дјетета. Ако се о томе не споразумију, о презимену дјетета одлучиће орган старатељства.