Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Пословање
Одштампај

Престанак предузећа

Предузеће престаје:

 1. Ако му је изречена мјера забране обавњаља дјелатности због тога што не испуњава услове за обављање дјелатности, а у року одређеном у изреченој мјери не испуни те услове, односно не промијени дјелатност,
 2. Ако престану да постоје природни и други услови за обављање дјелатности,
 3. Суд ће донијети пресуду о ништавности уписа у судски регистар у случајевима предвиђеним прописима који регулишу поступак уписа у судски регистар,
 4. Истеком времена за које је основано,
 5. Одлуком скупштине, односно чланова,
 6. Ако се број његових чланова или акционара (осим а.д. без јавног уписа акција и д.о.о.) сведе на један, а у року од шест мјесеци се суду не пријави нови члан или акционар,
 7. Ако се правоснажном одликом суда утврди ништавност уписа у регистар,
 8. Ако није организовано у складу са законом,
 9. Стечајем,
 10. Ако се оснивачки капитал друштва капитала смањи испод минималног износа прописаног законом,
 11. Спајањем са другим предузећима или подјелом.