Пословање
Одштампај

Занатско-предузетничка дјелатност

Услови за оснивање, начин обављања занатско-предузетничке дјелатности (у даљем тексту: предузетничке дјелатности), организовање предузетника и надзор прописују се и уређују Законом о занатско-предузетничкој дјелатности.

Предузетничком дјелатношћу сматра се свака привредна дјелатност утврђена Законом о класификацији дјелатности Републике Српске коју физичко лице обавља производњом, прометом и пружањем услуга на тржишту, ради стицања добити и чије обављање није уређено или забрањено посебним законом.

Предузетничком дјелатношћу сматрају се и стари, умјетнички занати и послови домаће радиности.

Законом се могу изузетно, када то захтијева природа тих дјелатности или посебан државни интерес, одредити дјелатности које се не могу обављати личним радом.

Министар надлежан за индустрију и технологију утврдиће списак дјелатности које се сматрају умјетничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности.

Предузетник у смислу овог закона је физичко лице које обавља дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити. 

 

Закон о занатско - предузетничкој дјелатности 

Закон о измјени Закона о занатско-предузетничкој дјелатности

Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности

Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности

Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности