Пословање
Одштампај

Шта Република Српска може понудити инвеститорима

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) основана је 06.12.2006. у складу са Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске. Банка је регистрована као акционарско друштво, у којем 100% власништво има Република Српска.

Стратешки циљеви ИРБРС су подстицање инвестиција и стимулисање развоја у Републици Српској. Поред тога, улога ИРБРС је професионално и ефикасно управљање имовином Републике Српске, која је формално-правно регистрована у шест фондова.

ИРБРС нема карактер пословне банке, односно, према Закону, нема право да прикупља депозите нити да даје гаранције, те на тај начин не потпада под јурисдикцију Агенције за банкарство Републике Српске.

ИРБРС не врши пласман средстава намијењених развојним пројектима директно, већ посредством пословних банака и микрокредитних друштава, а подршку у одређеним пројектима имаће и од стране међународних финансијских институција, као што су: Свјетска банка, Европска инвестициона банка, Европска банка за обнову и развој итд.

Активности ИРБРС примарно су фокусиране на финансирање пројеката од значаја за националну привреду, а за које није заинтересован приватни сектор, било због тога што не доносе непосредно профит (нпр. објекти инфраструктуре), захтијевају велика улагања или носе већи ризик. То значи да ИРБРС не конкурише приватном капиталу, већ је њено дјеловање комплементарно са активностима пословних банака и микрокредитних друштава.

Подршка ИРБРС-а инвеститорима