Пословање
Одштампај

Регистрација страног улагања

Страни улагачи у Републици Српској (Босни и Херцеговини) морају регистровати своја појединачна улагања код Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Хервеговине.

 

Страна улагања у Републици Српској уређена су следећим законима:

  • Законом о страним улагањима ("Службени гласник РС", број 25/02, 24/04 и 52/11),
  • Законом о политици директних страних улагања у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 17/98 и Законом о предузећима ("Службени гласник РС", број 24/98, 62/02 и 38/03),
  • Законом о запошљавању страних држављана и лица без држављанства и
  • Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској.

 

Начин улагања у РС

Страна лица у Републици Српској могу:

  • Основати правно лице у потпуној својини страног улагача,
  • Основати правно лице у заједничкој својини домаћег и страног улагача,
  • Улагати у постојеће предузеће,
  • Улагати у банку или осигурање,
  • Отворити радњу или дјеловати као самозапослени појединац (предузетник),
  • Добити концесију за кориштење природних богатстава, добара у општој употреби и обављања дјелатности од општег интереса за Републику Српску.

Запошљавање страног лица

Страни улагач има право да слободно запошљава раднике из иностранства.

Запошљавање странаца регулисано је Законом о запошљавању страних држављана и лица без држављанства ("Службени гласник Републике Српске", број 97/04).

 

Закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства (измјена и допуна)

Закон о регистарцији пословних субјеката у РС