Пословање
Одштампај

Поступак регистрације страног улагања

У Републици Српској постоји, када је у питању положај страних улагача, доста либералан законски оквир страних улагања. Овај оквир нуди страним улагачима низ права и погодности у пословању. У ствари, страни улагачи имају национални третман, то јест, у правима и обавезама су изједначени са домаћим пословним субјектима.

Поступку судске регистрације предузећа претходи поступак пријављивања и регистрације страног улагања код Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.

 

Поступак регистрације страног улагања