Пољопривреда
Одштампај

Подстицаји за системe наводњавања

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, у контакту је са израелском компанијом Римон из Цесарее, Израел, у вези са реализацијом пилот пројекта наводњавања пољопривредних површина у Републици Српској. Минималне површине предвиђене овим пројектом су 200, а максималне, до 500 хектара.     

Израелска компанијa кредитним средствима финансираће изградњу система за наводњавање. Кредит би враћали заинтересовани пољопривредници, односно, удружења пољопривредника, а домаће фирме би изводиле радове. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, било би посредник у овом пројекту и учествовало би у виду додјеле подстицајних средстава за изградњу система за наводњавање, у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2012. години. 

Минимална површина која може да се пријави је 2 хектара, а максимална 20 хектара, по једном индивидуалном произвођачу. Пријаве могу да се подносе посредством удружења пољопривредних произвођача. Пожељно је да произвођачи имају извор воде на свом имању или водоток у близини, као и обезбјеђен довод електричне енергије и процјену колико би коштало увођење система. Такође је потребно да произвођачи немају неријешених имовинско-правних односа или било каквих осталих препрека за постављање система за наводњавање, односно, довођење воде до парцела, изградњу резервоара, бунара, базена и слично.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, након обраде пријава које могу да се, посредством удружења, подносе до 15.11.2011. године, извршиће обилазак терена и, у сарадњи са удружењима, одредити произвођаче који задовољавају услове. Након тога биће организован састанак представника Министарства и пољопривредних произвођача са делегацијом заинтересованих инвеститора из Израела, на којем би се покушао утврдити коначан приједлог површина, пројектних подручја и услови кредитирања.

Позивамо заинтересоване пољопривредне произвођаче воћа, поврћа, ратарских култура и индустријског биља, да се, посредством удружења, пријаве и у Министарство пошаљу попуњени образац Образац за пријаву  односно и-мејл адресе: mps@mps.vladars.net, b.kecman@mps.vladars.net i m.erbez@mps.vladars.net